Vodeni park Aquae Vivae, objekt površine 18 000 m2 nema emisije CO2 u okoliš, a istovremeno svu potrebnu energiju za grijanje prostora crpi iz energije termalne vode kojom i puni bazene.
Izolacija vanjskih vertikalnih zidova izvedena je na način da smo postigli koeficijent prolaska topline vertikalnih zidova Uzidova= 0,26 W/m²K .
Na vertikalnim zidovima nalaze se staklene stjene debljine 60 mm s ugrađenim stalima niskih emisija. Koeficijent prolaska topline kroz staklene stijene iznosi Ustakla= 0,9 W/m2K
Krovovi su izvedeni od lamelirane drvene konstrukcije i izolirani tako da je njihov koeficijent prolaska topline Ukrova= 0,2 W/m˛K . Krovni stakleni dijelovi izvedeni su od troslojnog stakla niske emisije tako da je u tom dijelu koeficijent prolaska topline Ustakla krova=1,1 W/m˛K.

S obzirom na sastav izvorske vode, najvažniji resurs koji koristimo nije potrebno nikakvo dodatno kemijsko tretiranje za održavanje zadovoljavajućih sanitarno-higijenskih uvjeta kupališnih voda osim Na0Cl. Otpadne vode nisu opterećene slobodnim rezidualnim klorom niti bilo kakvim drugim elementima. Otpadna bazenska voda koristi se za ispiranje wc-a.

U vodenom parku Aquae Vivae vrši se strogo sortiranje otpada: papir, plastika, staklo, limenke, bio razgradivi otpad i otpadno jestivo ulje čime postižemo i znatne financijske uštede, te svakodnevno radimo na tome da maksimalno smanjimo količine otpada.