Uprava Aquae Vivae d.d. donosi kupališni red za vodeni park Aquae Vivae.


Vodeni park obuhvaća šest bazena: plivački bazen, bazen s valovima, rekreacijski bazen sa toboganom, dječji bazen, ronilački bazen i vanjski bazen doživalja.

Bazeni su namijenjeni plivačima, neplivačima i djeci.

Zbog zdravlja kupača na kupalištu kupači trebaju poštivati sljedeća pravila:

 • odjeću i obuću u kojoj su došli do kupališta odložiti u garderobnim ormarićima
 • prije ulaska u bazen obavezno je tuširanje i prolaz kroz predbazen radi dezinfekcije nogu
 • na kupalištu boraviti u laganim natikačima
 • u restoranu boraviti isključivo u natikačima i ogrnuti ručnikom ili ogrtačem
 • djeca do 3. godine starosti u bazenu moraju  upotrebljavati pelene za kupanje

UNUTAR VODENOG PARKA NIJE DOZVOLJENO:

 • unositi hranu na kupalište
 • ulaziti u ronilački bazen bez prisutstva instruktora ronjenja
 • kupati se u alkoholiziranom stanju, pod utjecajem droge i sl.
 • kupati se bez kupaćeg kostima
 • kupati se ako imate otvorenu ranu, poveze, kožnu bolest i sl.
 • obavljati nuždu prilikom kupanja
 • ometati druge kupače, skakanjem, vikom, namjernim prskanjem vodom
 • namjerno ili zbog nemara prljati i zagađivati vodu i druge površine na kupalištu
 • koristiti opremu i objekte na kupalištu suprotno predviđenoj namjeni ili tako da ugrožavate sebe ili druge kupače

OSTALE NAPOMENE

Tobogan je namjenjen djeci i mladima, te je važno pridržavati se uputa koje su istaknute kod tobogana.
Kupači su dužni pridržavati se kupališnog reda i uputa osoblja kupališta.
Kupači koji se ne pridržavaju kupališnog reda biti će udaljeni s prostora kupališta.
Zabranjeno je kupanje u bazenu koji se puni.

Za izgubljene i otuđene stvari ne odgovaramo. Prilikom kupnje ulaznica na korištenje dobivate narukvicu koja služi za ulaz, za otključavanje i zaključavanje garderobnih ormarića, a narukvice za odrasle služe i kao sredstvo plaćanja u restoranu. Sve što konzumirate na kupalištu tijekom dana evidentira se na narukvici i prilikom izlaza plaćete račun. Izglubljena narukvica naplaćuje se prema cjeniku. 
Kupalište koristite isključivo na vlastitu odgovornost, te Vas molimo za pažnju i nadzor nad djecom.

Bazen s valovima

Atrakcija se uključuje na svaki puni sat i traje 8 minuta. Korištenje bazena za vrijeme atrakcija ne preporuča se neplivačima i molimo roditelje za pojačani nadzor nad djecom!

Aquae Vivae d.d.